Holcombe (cont.)
Sarah  b. 5 Sep 1738
Sarah  b. 6 Feb 1743
Sarah  b. 3 Mar 1746/47, d. 26 Jul 1751
Sarah  b. 26 Jul 1747
Sarah  b. 1751, d. 1825
Sarah  b. 25 Feb 1754, d. 12 Jan 1835
Sarah  b. 17 Oct 1766
Sarah  b. 1772
Sarah  b. 4 Jun 1775
Sarah  b. 3 May 1776
Sarah  b. 1 Jan 1791
Sarah  b. 14 Dec 1792, d. 22 May 1874
Sarah  b. 23 Dec 1794, d. 5 May 1863
Sarah  b. 14 Sep 1812, d. 20 Sep 1880
Sarah  b. 24 Mar 1826, d. 23 Feb 1904
Sarah  b. c 1829, d. 27 Apr 1877
Sarah  b. s 1832
Sarah  b. 1832, d. c 1915
Sarah  b. c 1835
Sarah  b. bt 1835 - 1836
Sarah  b. 5 Apr 1835
Sarah  b. 1836, d. 1894
Sarah  b. 22 Jul 1837
Sarah  b. 1840, d. 27 Oct 1890
Sarah  b. c 1846
Holcombe (cont.)
Sarah  b. c 1853
Sarah  b. c 1856
Sarah  b. c 1871
Sarah (Sally) M.  b. c 1830
Sarah A.  b. 1832
Sarah A.  b. c 1837
Sarah A.  b. 10 Sep 1844, d. 2 Feb 1845
Sarah A.  b. s 1874
Sarah Albina  b. 23 Mar 1838, d. a 1910
Sarah Alice  b. 15 Jun 1896, d. 22 Apr 1897
Sarah Ann  b. 24 Jan 1833, d. 6 Apr 1916
Sarah Ann  b. 25 Sep 1834
Sarah Arsenah  b. 27 Sep 1886, d. 1958
Sarah Bertha  b. 4 Apr 1875
Sarah Catharine  b. 21 Sep 1862, d. 12 Feb 1874
Sarah D.  b. 9 Jul 1827, d. 14 Sep 1892
Sarah Delia  b. 20 Sep 1869, d. Nov 1936
Sarah Delilah  b. 25 Nov 1849, d. 25 Aug 1928
Sarah E.  d. 28 Aug
Sarah E.  b. 18 Apr 1836, d. 22 Sep 1923
Sarah Edna  b. 1878
Sarah Electa  b. 1849
Sarah Elizabeth  b. 13 Dec 1828, d. 9 Apr 1909
Holcombe (cont.)
Sarah Elizabeth  b. 15 Oct 1872
Sarah Evelyn  b. 6 Jan 1897, d. 4 Feb 1897
Sarah Ewing  b. 25 May 1850, d. bt Oct 1927 - Dec 1927
Sarah Helena  b. 27 Dec 1852
Sarah Jane  b. c 1852
Sarah Jane  b. 17 Apr 1922, d. 2 Jun 1993
Sarah Katherine  b. 15 Dec 1891, d. 21 Nov 1896
Sarah L.  b. 14 Feb 1824
Sarah Louise  b. 1888, d. 1928
Sarah Louise  b. 8 Jul 1904, d. 27 Nov 1982
Sarah Maria  b. 18 Nov 1848, d. 7 Apr 1889
Sarah P.  b. 6 May 1860, d. 18 May 1913
Sarah Pearl  b. 26 Nov 1888, d. 13 Jan 1910
Sarah S.  b. 10 Oct 1850, d. 8 Mar 1857
Sarah Sophia  b. 8 Aug 1870
Sarah Thede  b. 1762
Schuyler  b. 27 Jan 1793, d. 13 Sep 1819
Schuyler  b. 1800, d. 26 Nov 1870
Schuyler  b. 1820
Schuyler A.  b. 13 May 1874
Scott  b. c 1847
Scott  b. c 1878
Scott  b. 16 Mar 1901, d. 25 Sep 1969
Scott P.  b. 24 Jan 1852, d. 11 Nov 1915
Holcombe (cont.)
Seba  b. 25 Oct 1796
Seba  b. 3 Sep 1820, d. 15 Jun 1883
Seba A.  b. 14 Apr 1846, d. 1928
Sebra  b. 26 May 1793, d. 22 Oct 1873
Sebra  b. 13 Dec 1800
Sebra  b. bt 1806 - 1810, d. a 6 Dec 1840
Seelye  b. 14 Sep 1812, d. 1 Aug 1849
Seigel  b. s 1862
Selah  b. 4 Sep 1767, d. 4 Aug 1842
Selah Jane  b. Mar 1846, d. 25 Jan 1901
Selena  b. 24 Jul 1840
Selia  b. Jul 1846
Selina Ann  b. 1810
Sereno  b. 11 Oct 1785, d. 24 Oct 1863
Sereno W.  b. c 1810, d. 7 Jul 1854
Seth  b. 31 Dec 1756, d. 28 Jul 1810
Seth  b. 22 May 1768, d. 4 Nov 1804
Seth  b. 5 Aug 1810, d. 10 Jul 1892
Seth  b. 9 Oct 1877, d. 7 Apr 1878
Seth Pomeroy  b. 15 Feb 1918, d. 9 Jul 2009
Seymour  d. young
Seymour  b. 8 Jul 1827, d. 29 Jul 1902
Holcombe (cont.)
Shaler  b. 1795, d. 1835
Shaler II  b. 11 Jul 1848, d. 11 Oct 1853
Sharon Kay  b. 16 Jul 1954
Shelia Mae  b. 24 Sep 1945, d. 22 Feb 2006
Shelton Jenkins  b. 20 Nov 1872, d. 26 Oct 1947
Shepherd Monson  b. 12 Jun 1921, d. 28 Nov 2012
Sheriff Garnam  b. 20 Aug 1891, d. 23 Mar 1955
Sherlock  b. c 1804
Sherman  b. 7 Jun 1810, d. 31 May 1873
Sherman  b. 12 May 1836, d. a 1920
Sherman M.  b. 2 Apr 1908
Sherman Monroe  b. 12 Mar 1880, d. 27 Sep 1969
Sherwood  b. c 1838
Sherwood Abel  b. 25 Oct 1863, d. 1929
Shirley  b. 8 Feb 1936, d. 1 Nov 2016
Shirley Euphemia  b. 24 Apr 1895, d. 12 Jan 1970
Shirley Grant  b. 23 Jul 1869, d. 1949
Shirley Leslie  b. 7 Apr 1901, d. 28 Jul 1983
Shubal  b. 1764
Shuril Lee  b. 14 Jul 1941, d. 6 Jan 2009
Sidney  b. 9 Mar 1833, d. 8 Aug 1917
Sidney  b. 1834
Sidney  b. 9 Aug 1863, d. 27 Jun 1941
Holcombe (cont.)
Sidney Blair  b. 16 Dec 1877, d. Dec 1965
Sidney E.  b. c 1902
Sidney Hayes  b. 9 Jan 1901
Sidney Hugh  b. 18 Aug 1896, d. 28 Mar 1976
Sidney Hugh  b. 15 Oct 1928, d. 8 May 1995
Sidney Smith  b. 29 Nov 1845, d. 21 Mar 1921
Silas  b. 1780, d. 27 Dec 1821
Silas  b. 31 Dec 1784
Silas (Lt.)  b. 27 Nov 1734, d. 6 Oct 1806
Silas III  b. 17 Dec 1808
Silas Irving  b. 5 Jan 1926, d. 22 Jun 2001
Silas Valentine  b. 1 Aug 1829
Silas Wright  b. 8 Dec 1842
Silvey  b. 14 Feb 1764, d. 4 Jun 1845
Silvia  b. 6 Sep 1804, d. 28 Feb 1850
Simeon  b. c 1734, d. 12 Sep 1815
Simeon  b. 1848
Simeon II  b. 1777
Sintha  b. c 1913
Smith  b. 11 Sep 1843, d. 25 Feb 1914
Smith C.  b. Oct 1851, d. 20 Jun 1911
Holcombe (cont.)
Smith Edward  b. 14 Jul 1873, d. Sep 1939
Smith Eugene  b. 12 Aug 1891, d. 30 Dec 1950
Smithie E.  b. 14 Jul 1873, d. Sep 1939
Solomon  b. 29 Oct 1770, d. 2 Apr 1843
Solomon  b. 29 Jan 1775
Solomon  b. c 1811
Solomon  b. 1824
Son  d. 22 Oct 1705
Son  d. Apr 1821
Son  b. 9 Sep 1817
Son  b. 27 Feb 1823
Son  b. b 1825, d. b 1840
Son  b. 27 Sep 1825, d. 27 Sep 1825
Son  b. b 1830, d. a 1840
Son  b. 16 Jan 1833
Sophia  b. 16 Jan 1720, d. 9 Jan 1798
Sophia  b. 30 May 1790, d. 7 May 1874
Sophia  b. 4 Aug 1810
Sophia  b. 10 Sep 1810, d. 2 Aug 1895
Sophia  b. 1812, d. 28 Dec 1816
Sophia  b. 1814, d. 10 Jan 1892
Holcombe (cont.)
Sophia  b. 4 Feb 1817
Sophia  b. 28 Feb 1824
Sophia  b. 1827, d. 1888
Sophia C.  b. 17 Nov 1799
Sophonia  b. 12 Mar 1834
Sophrona  b. c 1839
Sophronia  b. 1806, d. 1842
Sophronia  b. c 1845
Sophronia  b. 1866, d. 8 Jul 1929
Sophronia E.  b. c 1846
Sophronia Gibbs  b. 7 Oct 1808, d. 27 Jan 1890
Sophronie Elmae  b. 18 Dec 1894, d. 15 Sep 1993
Speede  b. 7 Dec 1809, d. 17 Sep 1856
Sperry  b. s 1869
Sperry  b. 1870, d. 3 Sep 1870
Stanley  b. c Jan 1870
Stanley Arthur  b. 9 Aug 1940, d. 4 Aug 2012
Stanley D.  b. 26 Jan 1856, d. 28 Feb 1856
Stanley D.  b. 26 Jan 1856, d. 28 Feb 1856
Stanton Lewis  b. 18 Sep 1903, d. 11 Aug 1986
Starling  b. 19 Jul 1776, d. 14 May 1861
Starr  b. 7 Sep 1801, d. 23 May 1875
Starr Halsey  b. 27 Jun 1841, d. 7 May 1921
Statire  b. 1 Jun 1773, d. 16 Apr 1861
Holcombe (cont.)
Stebbins  b. c 1830
Stella  b. 17 Jan 1878
Stella M.  b. Sep 1881
Stephen  b. possibly 1703, d. 22 Dec 1722
Stephen  b. 23 Sep 1736
Stephen  b. 6 Mar 1772, d. 1857
Stephen  b. 25 Jan 1787, d. 4 Dec 1867
Stephen  b. 1815, d. bt 1850 - 1860
Stephen  b. 23 Dec 1885
Stephen Smith  b. 11 Sep 1843, d. 25 Feb 1914
Sterling  b. 19 Jul 1776, d. 14 May 1861
Sterling  b. 10 Oct 1776, d. 22 Mar 1850
Sterling  b. 5 Jul 1801, d. 2 Nov 1830
Sterling  b. Mar 1808, d. 11 Jul 1875
Sterling  b. c 1837
Sterling Benjamin  b. 12 Jan 1847, d. 17 Dec 1936
Sterling Grant  b. 18 May 1868, d. 24 May 1938
Sterling Grant  b. 19 Apr 1880, d. 6 Jun 1922
Stoecker Francis  b. 17 Sep 1914, d. 24 Jul 1954
Stphen N.  b. 1852
Submit  b. 2 Aug 1772, d. 9 Mar 1851
Summer  b. c 1832
Holcombe (cont.)
Sumner  b. Mar 1876
Sumner Chase  b. 7 Jan 1857, d. 19 Nov 1930
Sumner Chase  b. 11 Sep 1899, d. 1 Jul 1975
Sumner Eugene  b. 1878
Sumner White  b. 29 Aug 1857
Survellon Burr  b. 16 Mar 1871, d. 27 May 1952
Susan  b. 1780, d. 10 Jul 1781
Susan  b. 8 Aug 1789, d. 12 Dec 1866
Susan  b. Nov 1790, d. 23 Aug 1862
Susan  b. c 1796
Susan  b. 19 Dec 1796, d. 22 Oct 1832
Susan  b. c 1823
Susan  b. c 1853
Susan  b. c 1854
Susan  b. Sep 1888
Susan  b. 1929, d. 2 Aug 1912
Susan A.  b. c 1839
Susan A.  b. 8 Dec 1845, d. 18 Apr 1924
Susan B.  b. 17 Aug 1817, d. 17 Nov 1896
Susan Bethian  b. 25 Mar 1878, d. 30 Nov 1963
Susan Emma  b. 19 Mar 1866, d. 1953
Susan Frances  b. 21 May 1884, d. 26 Nov 1886
Susan Huntington  b. 11 Mar 1830, d. 15 Nov 1846
Susan Jane  b. 5 Apr 1827, d. 26 Feb 1924
Holcombe (cont.)
Susan Keturah  b. 19 Feb 1832
Susan Mills  b. 28 Nov 1834
Susanna  b. 1771
Susanna  b. 19 Dec 1796, d. 22 Oct 1832
Susannah  b. 1734
Susannah  b. 8 May 1753, d. 31 Dec 1832
Susannah  b. 17 Aug 1754, d. young
Susannah  b. c 1765
Susannah  b. 2 Oct 1769, d. 7 Dec 1852
Susannah  b. 30 Jan 1775, d. 14 Apr 1864
Susannah  b. 22 Feb 1799, d. 17 Dec 1846
Susannah  b. c 1825
Susannah  b. c 1838
Susannah Rachel  b. c 1794, d. a 1840
Suzannah  b. c 1775, d. 14 Apr 1865
Sybil  b. 8 Mar 1772, d. young
Sybil  b. 1802
Syble Jane  b. 10 Mar 1914, d. 17 Oct 2000
Syirlia O.  b. 4 Mar 1839, d. 1849
Sylvander Burns  b. 5 Jan 1819
Sylvanus  b. 9 Jul 1768, d. c 1800
Sylvanus  b. 23 Mar 1803, d. 18 Jan 1896
Sylvester  b. 30 Jul 1784, d. 22 Jan 1851
Sylvester  b. 1790, d. 1812
Holcombe (cont.)
Sylvester  b. 27 Mar 1809, d. 9 Dec 1865
Sylvester H.  b. 1825
Sylvester S.  b. 1 Mar 1829, d. 29 Nov 1845
Sylvester Stanton  b. Mrch 22, 1839, d. 1863
Sylvia  b. 1790
Sylvia  b. 18 Aug 1790, d. 16 Nov 1881
Sylvia Daphne  b. 6 Jun 1910
Talcott Pinney  b. c 1813, d. 3 Aug 1847
Taphanes  b. 1783, d. 1789
Taphanes  b. 1795
Taphena  b. 8 Jan 1813, d. 23 Jul 1883
Taphena  b. 1818, d. 1889
Taphena  b. 31 Oct 1829, d. 11 Sep 1890
Terrance Clayborn  b. 10 Jun 1849, d. 13 Jul 1931
Terry  b. c 1805
Thaddeus Stevens  b. 25 Sep 1856, d. 13 May 1953
Thaddeus Stevens II  b. 5 Mar 1886, d. 13 Jun 1928
Thadeous  b. c 1859
Thankful  b. 8 Jan 1700/1
Holcombe (cont.)
Thankful  b. c 1725, d. Jun 1827 or Jul 1827
Thankful  b. 19 Apr 1770
Thankful  b. 5 Feb 1783
Thankful  b. Sep 1791, d. 1 May 1843
Theadocia  b. 3 Aug 1851, d. 1930
Theadore Andijohn  b. 3 Sep 1853, d. 24 Mar 1866
Thedocia  b. c 1852
Thelma Annette  b. 13 Mar 1902
Thelma Annette  b. 2 Mar 1922, d. 5 Feb 1975
Theodocia  b. 29 Jul 1756
Theodocia  b. 5 Feb 1796, d. 15 Apr 1885
Theodore Crosby  b. 30 May 1851, d. 8 Apr 1935
Theodore Curtis  b. 26 Jan 1960, d. 10 Jun 2009
Theodore Frances  b. 8 Jun 1869, d. 3 Mar 1873
Theodore Hamilton  b. 2 Feb 1888, d. 27 Dec 1961
Theodore Isaac (Rev.)  b. 28 Jan 1832
Theodore Martin  b. Jul 1831, d. Dec 1907
Theodosia  b. 1 Aug 1753
Theodosia  b. 16 May 1754, d. 25 Nov 1775
Theodosia  b. 2 Jun 1842, d. 9 May 1928
Theona Lowrey  b. 6 Jun 1890, d. 17 Mar 1990
Theron  b. c 1803
Theron H.  b. 8 Sep 1835, d. 31 Jan 1916
Holcombe (cont.)
Theron N.  b. Feb 1841
Thlema L.  b. 4 Apr 1923, d. 21 Jul 1996
Thomas  b. by about 1609, d. 1 Oct 1657
Thomas  b. c 1480
Thomas  b. 1601, d. 1625
Thomas  b. 13 Dec 1690, d. 1765
Thomas  b. 2 Nov 1715, d. s May 1787
Thomas  b. 8 Aug 1750, d. b 1788
Thomas  b. 7 Nov 1779, d. 18 Dec 1865
Thomas  b. 8 Apr 1787, d. b 14 Jan 1848
Thomas  b. c 1795, d. 7 Aug 1875
Thomas  b. 1795
Thomas  b. c 1835
Thomas  b. 1836
Thomas  b. 13 Jul 1843
Thomas  b. c 1853
Thomas  b. 1881
Thomas  b. 8 Feb 1934, d. Sep 1970
Thomas (Capt.)  b. 30 Mar 1666, d. 5 Mar 1730/31
Thomas (Gen.)  b. 5 Aug 1879, d. 24 May 1965
Holcombe (cont.)
Thomas A.  b. Dec 1889
Thomas Addis Emmett  b. 9 Apr 1831, d. 1897
Thomas B.  b. c 1820, d. 15 Mar 1863
Thomas Benham  b. 6 Oct 1818
Thomas Corwin  b. 29 Jul 1847, d. 29 Jan 1873
Thomas Corydon  b. 27 Feb 1844
Thomas Curran  b. 1909
Thomas Curran  b. 26 Aug 1935
Thomas F.  b. 27 Dec 1891, d. Nov 1963
Thomas G.  b. 5 Oct 1805, d. 10 Sep 1852
Thomas G.  b. 31 Mar 1853, d. 29 Dec 1920
Thomas Henry  b. 15 Feb 1862, d. 24 Jul 1923
Thomas J.  b. 3 May 1844, d. 9 Jun 1918
Thomas Jay  b. 18 Aug 1846, d. 1894
Thomas Jefferson  b. 20 Oct 1892, d. 2 Feb 1928
Thomas L.  b. s 1846
Thomas L.  b. 1846, d. 1882
Thomas Leroy  b. 17 Sep 1924, d. 8 Aug 2002
Thomas Leroy Jr.  b. 12 Jun 1952, d. 25 Dec 2010
Thomas Leslie  b. 15 Dec 1929, d. 8 Jan 2013
Thomas Nathaniel  b. 10 Sep 1871, d. 1953
Thomas Quinn  b. 4 May 1950, d. 30 Apr 2020
Thomas Riley  b. 22 Aug 1841, d. 1862
Thomas Scott  b. c 1862, d. 8 May 1930
Holcombe (cont.)
Thomas Tyler DDS  b. 1 May 1876, d. 26 Jan 1924
Thomas W.  b. May 1859
Thompson  b. c 1839
Tim  b. 1867, d. 20 Jun 1945
Timothy  b. 1756
Timothy  b. 25 Feb 1756
Timothy  b. 1775, d. 1775
Timothy  b. 1776
Timothy  b. 1777
Timothy  b. 8 Mar 1806, d. 1 Jul 1877
Timothy  b. c 1847
Timothy (Lt.)  b. 19 Jul 1740, d. 18 Sep 1775
Timothy II  b. 1780, d. 13 Nov 1858
Timothy III  b. c 1802, d. a 1880
Timothy Milton  b. 4 Aug 1845, d. 1908
Tirza  b. 7 Jul 1759
Tirzah  b. 1750, d. 2 Jan 1851
Titus  b. 1783
Tobe  b. Nov 1887
Topher  b. 1790, d. a 1860
Tristian  b. 1544, d. 1564
Tristram  b. 1536